Şipşak

Hünerli Ünlüler!

Yazar  | 

Stres atmak için mutfağa giren ünlü isimler, işi ticarete çeviriyor. Bergüzar Korel, kurabiyeci, Hazal Kaya restoran, Pelin Karahan ise pasta dükkanı açıyor.
Ho­bi­le­ri­ni mes­le­k haline getiren isim­ler­den Ber­gü­zar Ko­rel, bir ku­ra­bi­ye­ dükkanı aç­mak için Ci­han­gir’de yer ki­ra­la­dı. Ko­rel, dük­ka­nın­da or­ga­nik ku­ra­bi­ye­ler sa­ta­cak.
Ha­zal Ka­ya da mut­fak­ta­ki hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­mek amacı ile bir res­to­ran aç­ma ka­rarı aldı. Ka­tıl­dı­ğı ye­mek kur­sun­dan ser­ti­fi­ka­sı­nı alan Ka­ya, İs­tan­bu­l’­un ta­ri­hi bir semtinde dük­kan arıyor.
DOST­LA­RINA YEMEK YAPIYOR
Er­kan Pe­tek­ka­ya da ya­tı­rı­mı­nı ye­mek sek­tö­rü­ne yap­tı. Bir res­to­ran açan sa­nat­çı, mutfağını aşçılara emanet etse de zaman zaman dost­la­rı için ke­bap ya­pı­yor.
BEĞENİLDİKÇE MUTLU OLUYORUM
Pelin Karahan’da  kafe açmak için kolları sıvadı. Karahan, “Çocukluğumdan bu yana pasta yapıyorum. Beğenildikçe mutlu oluyorum. Kafe açmak en büyük hayalimdi. Bu işi mesleğe dönüştürmek harika olacak” diye konuştu.

Kaynak(bugün)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir